SCHIZANDRA BERRY WU WEI ZI whole - CERTIFIED ORGANIC

Certified Organic

Schisandra chinesis
LAB
China

Please contact jamie@cherylsherbs.com for bulk orders.